SSL certificaten

Met een SSL certificaat kun je de communicatie tussen je website en de bezoeker beveiligen. Om SSL te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

 • Toegang tot het e-mail adres hostmaster@uwdomeinnaam.nl.
 • Een CSR (Certificate Signing Request).

Tenzij je sterk afhankelijk ben van SSL adviseren we je om gebruik te maken van Let's Encrypt. Dit is een gratis alternatief en is gemakkelijk te installeren.

Het hostmaster@-adres

Ter goedkeuring van je aanvraag wordt er een e-mail verzonden naar hostmaster@uwdomeinnaam.nl. Er zijn tijdens het bestelproces meerdere e-mail adressen die je kunt kiezen maar deze keuzes worden bepaald door de uitgever van het SSL certificaat. Je kunt niet altijd gebruik maken van je eigen e-mail adres. Zorg er daarom voor dat je hostmaster@uwdomeinnaam.nl laat verwijzen naar je eigen e-mail adres.

Een CSR aanmaken

Om een SSL certificaat aan te vragen is een Certificate Signing Request nodig, kortweg CSR. Deze gecodeerde tekst bevat onder andere je domeinnaam en bedrijfsgegevens. Een CSR kun je aanmaken in het control panel van je website.

 1. Login via www.uwdomeinnaam.nl/config.
 2. Klik op SSL Certificates onder Advanced Features. Je vindt deze optie onderaan de pagina in het control panel.
 3. Vul alle benodigde gegevens in. Wanneer je het certificaat niet voor een bedrijf aanvraagt kun je bij Company Name je eigen naam invullen. Bij Company Division kun je SSL certificaat invullen.
 4. De Common Name is de domeinnaam die je wilt beveiligen met SSL. Vul hier altijd de domeinnaam inclusief www. in, tenzij je een wildcard certificaat aanvraagt. Bij een wildcard certificaat is de Common Name namelijk *.uwdomeinnaam.nl.

Zodra alle gegevens zijn ingevuld klik je op Save. In de nieuwe pagina zie je gecodeerde tekst staan. Dit is de CSR. Dit ziet er bijvoorbeeld uit als:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDAjCCAeoCAQAwgZcxCzAJBgNVBAYTAk5MMQswCQYDVQQIEwJOSDEQMA4GA1UE-
...
----END CERTIFICATE REQUEST-----

Bewaar deze tekst. Je hebt dit nodig bij de aanvraag van je SSL certificaat.

Een certificaat aanvragen

Je kunt een SSL certificaat bestellen via onze website.

Wanneer je bestelling is verwerkt sturen we je ee-mail met een link naar onze website. Hier kan de aanvraag afgerond worden. Zorg er voor dat je hostmaster@-adres werkt en je CSR hebt aangemaakt.

 1. Vul de gegevens in:

  Informatie Uitleg
  Webserver type Apache + ModSSL
  CSR Dit is de gecodeerde tekst die je hebt opgeslagen
 2. Controleer alle informatie en ga verder. Het vernieuwen van de pagina kan even duren.

 3. Je krijgt nu de vraag om het e-mail adres te selecteren waar het goedkeuringsverzoek naartoe gezonden kan worden. Selecteer het hostmaster@- adres wat je hebt aangemaakt. Klik op Klik hier om door te gaan.

Het verzoek wordt nu naar de uitgever van het SSL certificaat verzonden ter validatie. Je ontvangt een e-mail op het hostmaster@-adres met daarin de verstrekte informatie en het verzoek de aanvraag online te bevestigen. Op deze pagina kun je de aanvraag bevestigen door op I APPROVE te klikken. Het certificaat wordt nu aangemaakt en per e-mail verzonden naar het hostmaster@- adres.

Een certificaat installeren

Zodra het certificaat is gecontroleerd ontvang je een e-mail met alle informatie om het certificaat te installeren. In deze e-mail staat onder andere het certificaat zelf. Deze vind je onder aan de e-mail.

 1. Kopieer het hele certificaat: ---BEGIN CERTIFICATE-- ... ---END CERTIFICATE---
 2. Login via www.uwdomeinnaam.nl/config.
 3. Klik op SSL Certificates onder Advanced Features. Je vindt deze optie link onderaan de pagina in het control panel.
 4. Selecteer de optie Paste a pre-generated certificate and key.
  1. Zorg er altijd voor dat de text ---BEGIN RSA PRIVATE KEY--- ... ---END RSA PRIVATE KEY--- blijft staan.
  2. Staat er al een blok wat begint met ---BEGIN CERTIFICATE---? Vervang deze door het certificaat wat je per e-mail hebt ontvangen.
  3. Voeg anders het certificaat toe onder --END RSA PRIVATE KEY---.
 5. Klik op Save. Het SSL certificaat is nu geïnstalleerd.

Een CA certificaat installeren

Een Certificate Authority certificaat zorgt voor een volledige 'chain of trust' tussen je eigen certificaat en het root certificaat van GlobalSign.

 1. Zoek het type certificaat op de website van GlobalSign. Heb je een AlphaSSL certificaat besteld? Selecteer dan AlphaSSL Intermediate Certificates.
 2. Klik op View in Base64 onder SHA-256 Orders (Default). Kopieer het hele certificaat ---BEGIN CERTIFICATE-- ... ---END CERTIFICATE---

De volgende stappen moeten uitgevoerd worden in je control panel bij Sensson.

 1. Login via www.uwdomeinnaam.nl/config.
 2. Klik op SSL Certificates onder Advanced Features. Je vindt deze optie link onderaan de pagina in het control panel.
 3. Klik op Click Here to paste a CA Root Certificate.
 4. Plak het CA certificaat.
 5. Klik op Save om het certificaat op te slaan.