Privacy policy

Sensson, gevestigd aan De Lange Ring 19 1761AS ANNA PAULOWNA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sensson verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sensson.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sensson verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Sensson verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sensson neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sensson) tussen zit. Sensson gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Maxmind Fraud Prevention. Dit systeem heeft als doel om fraude te herkennen tijdens bestellingen om onze dienstverlening te beschermen tegen geautomatiseerde aanvallen.
 • Web Application Firewall en Brute Force Detection. Dit systeem heeft als doel om externe aanvallen te herkennen en verzoeken naar specifieke websites vanaf een of meerdere locaties te blokkeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sensson bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sensson verstrekt uitsluitend alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld voor het registreren van een .nl-domeinnaam) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sensson gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sensson gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Op onze website(s) worden cookies geplaatst van Google Analytics en Hotjar. Sensson heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met beide partijen. IP adressen worden geanonimiseerd en gegevens delen met andere onderdelen binnen Google zijn uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sensson.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Sensson zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Sensson wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je direct doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sensson neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@sensson.net.

Hotjar

We maken gebruik van Hotjar om inzicht te krijgen in de wensen van bezoekers van onze website(s). Dit met als doel deze te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om informatie op te slaan over het gebruik van onze website(s), zoals clicks en bezochte pagina’s. Hotjar verzamelt feedback van bezoekers wanneer zij deze melden via onze website. Om dit mogelijk te maken slaat Hotjar geanonimiseerde IP-gegevens, schermresolutie, apparaat model, browser gegevens, het land van oorsprong en de voorkeurstaal op. Zowel Hotjar als Sensson zullen deze informatie nimmer gebruiken om deze te koppelen aan individuele gebruikers. Wanneer je Hotjar niet wilt toestaan om informatie over je te verzamelen kun je je hiervoor afmelden via de opt-out link.

Google

Om verdere analyse mogelijk te maken maken we gebruik van Google Analytics, een web analyse dienst die geleverd wordt door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekst bestanden die het mogelijk maken om het gedrag beter te kunnen analyseren. De informatie die gegenereert wordt door deze cookie over uw gebruik op onze website wordt verstuurd naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, rapporten te genereren over de activiteit op deze website en internet gebruik. Google mag deze informatie ook doorsturen naar derden wanneer zij hier toe verplicht wordt door de wet, of wanneer een derde partij informatie verwerkt uit naam van Google. Google associeert je IP adres niet met andere data die door Google wordt opgeslagen. Je kunt het opslaan van cookies uitschakelen door de juiste instellingen aan te passen in uw browser. Echter, het is mogelijk dat delen van de website niet zullen werken zoals verwacht. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het verwerken van data over jou door Google op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.