WHMCS incasso module op de factuur

Mededelingen

Aangezien onze incasso module op dit moment nog geen echte betaalmodule is (maar de module het wel graag wil zijn..) hebben we een trucje nodig om op de factuur aan te geven dat deze via automatische incasso wordt gefactureerd.

Open templates/portal/viewinvoice.tpl. Op de plaats waar weergegeven moet worden dat het hier om een factuur gaat die automatisch geincasseerd zal worden moet de volgende code worden ingevoegd:

{if $clientsdetails.customfields2 eq "Automatic subscription"}
{if $datepaid eq "00/00/0000 00:00"}
Deze factuur wordt binnenkort van uw rekening afgeschreven middels automatische incasso.
{else}
Deze factuur is betaald via automatische incasso.
{/if}
{/if}

Let op: in de bovenstaande code moet customfields2 mogelijk aangepast worden. Dit is afhankelijk van uw eigen installatie. Zoek in Custom Client Fields het desbetreffende veld op en tel van bovenaf welk nummer dit heeft. Pas dit waar nodig aan. Natuurlijk kunt u ook de texten aanpassen.

In een aangepaste vorm kunt u deze ook gebruiken in uw e-mail templates:

{if $client_custom_fields.1 eq "Automatic subscription"}
{if $invoice_date_paid eq "00/00/0000 00:00"}
Deze factuur wordt binnenkort van uw rekening afgeschreven middels automatische incasso.
{else}
Deze factuur is betaald via automatische incasso.
{/if}
{/if}