28 december 2011: wijzigingen, standby platform en disaster recovery. De technische toelichting.

Mededelingen

Dit bericht is een technische toelichting op de wijzigingen die wij aan gaan brengen op 28 december 2011. In het kort komt het er op neer dat wij extra maatregelen nemen om onze dienstverlening beter te beschermen tegen problemen zoals die van 4 december. U als klant merkt hier verder niets van. Alle websites blijven gewoon bereikbaar tijdens deze werkzaamheden.

Op 28 december 2011 zullen wij een aantal wijzigingen aanbrengen in ons interne netwerk ten behoeve van disaster recovery. Tijdens de storing van 4 december kwam pijnlijk aan het licht dat de methoden en procedures die wij hanteerden niet voldeden. Om beter voorbereid te zijn in de toekomst wordt er een apart disaster recovery netwerk ingericht waarop alle servers verbonden zullen zijn. Dit netwerk is compleet gescheiden van het externe netwerk en het reeds bestaande interne netwerk. Naast een wijziging in het interne netwerk wordt er een cold-standby platform geplaatst om in het geval van fatale fouten (bijvoorbeeld hardware problemen) de taken van het primaire platform over te nemen.

Het cold-standby platform draait op geen enkel moment een volwaardige kopie van het primaire platform maar wordt voorzien van de meest recente backup tijdens onze disaster recovery procedure. Het standby platform is in staat het primaire platform volledig over te nemen en op beide platformen is de hardware SLA verder uitgebreid om ook na een fatale fout beide platformen binnen 24 uur weer volledig beschikbaar te hebben.

Op 28 december 2011 om 3 uur ’s middags zal een disaster recovery via simulatie worden getest. Tijdens deze simulatie testen wij de werking, de doorlooptijd en de snelheid waarin wij een server kunnen herstellen na een fatale fout. Deze simulatie wordt uitgevoerd naar het cold-standby platform. In 2012 worden extra disaster recovery tests uitgevoerd om ook andere onderdelen van de backup en restore procedures verder te verbeteren.

Deze wijziging heeft geen invloed op de werking van uw websites. Wanneer u gebruik maakt van het interne netwerk kunt u mogelijk enkele seconden geen verbinding maken terwijl er configuratie wijzigingen en patches worden uitgevoerd.

Voor vragen kunt u ons bereiken via info@sensson.net of telefonisch via 0223 783 111.