Belangrijk: 18 mei 2013 voert Sensson werkzaamheden uit aan haar dienstverlening

Technische informatie

Op 18 mei 2013 zullen wij werkzaamheden uitvoeren die invloed hebben op de werking van uw website(s). Via dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van deze werkzaamheden en wat deze in zullen gaan houden.

Wij begrijpen heel goed dat dit bericht de nodige vragen op zal roepen en u kunt deze natuurlijk aan ons stellen via info@sensson.net. Onze huidige leverancier biedt vanaf 1 juni 2013 geen diensten meer aan op de locatie waar wij sinds eind 2006 onze eigen dienstverlening hebben onder gebracht. Dit betekent dat er een migratie plaats zal moeten vinden waarbij onze dienstverlening verplaatst wordt naar een nieuwe locatie.

De gevolgen voor u

Het belangrijkste gevolg van deze migratie zal zijn dat de IP adressen die wij momenteel gebruiken voor onze diensten zullen wijzigen. Onze huidige adressen zijn niet beschikbaar op deze nieuwe locatie. Het wijzigen van deze IP adressen wordt door ons uitgevoerd en u hoeft zelf geen actie te ondernemen. Er geldt hier wel een uitzondering op: wanneer u gebruikt maakt van andere name servers dan die van Sensson zult u zelf de IP adressen moeten wijzigen bij uw leverancier. Wanneer dit het geval is zult u contact op moeten nemen met onze servicedesk om de migratie verder te bespreken. Zij kunnen u voorzien van de juiste IP adressen en assisteren bij de aanpassing. U kunt controleren of u gebruik maakt van andere name servers dan die van Sensson door onze website te bezoeken: DNS cluster onder “Controleer welke name servers uw website gebruikt”.

Naast het wijzigen van de IP adressen zal onze dienstverlening volledig onbereikbaar zijn gedurende een aantal uur. Het betreft een fysieke migratie tussen twee verschillende locaties en terwijl wij de hardware verplaatsen is de dienstverlening niet beschikbaar. Wij hebben alternatieven overwogen, maar geen van de alternatieven zorgt voor een snellere migratie of een korte periode van onbereikbare dienstverlening dan degene die uiteindelijk uitgevoerd zal worden.

Naast het vervelende gevolg dat er een migratie plaats moet vinden biedt deze migratie ons ook de kans om verder te vernieuwen. Een voorbeeld is de implementatie van IPv6. IPv6 is de nieuwe standaard voor communicatie over het internet en ook wij willen dit graag zo snel mogelijk aanbieden, iets dat op de huidige locatie helaas niet mogelijk is.

Wanneer zullen deze werkzaamheden precies plaats vinden

Op 15 mei 2013 zullen wij starten met het migratie proces. Vanaf 15 mei worden DNS wijzigingen tijdelijk in een wachtrij geplaatst tot de migratie is voltooid en worden DNS updates hiermee tijdelijk uitgeschakeld. Dit betekent dat tussen 15 mei en 18 mei geen DNS aanpassingen gedaan kunnen worden. Alle wijzigingen die gedurende deze periode gedaan worden zullen pas na het voltooien van de migratie worden uitgevoerd. Ook nieuwe bestellingen zullen na 15 mei pas na 18 mei worden verwerkt.

De migratie zal plaats vinden in de nacht van 18 op 19 mei 2013 tussen 21:00 en 02:00 uur. Het betreft een fysieke migratie tussen twee verschillende locaties en op een paar uitzonderingen na zal onze gehele dienstverlening zal helaas niet bereikbaar zijn terwijl de migratie wordt uitgevoerd. Wij begrijpen als geen ander dat dit geen prettige situatie is maar kunnen u verzekeren dat de migratie uitgebreid gepland en getest is om er voor te zorgen dat deze zo voorspoedig mogelijk verloopt. Tijdens de migratie zal alle e-mail tijdelijk worden opgevangen en op een later moment alsnog worden afgeleverd in uw mailbox. Er gaat tijdens de migratie geen e-mail verloren. Ook het DNS cluster blijft deels bereikbaar.

Wij blijven bereikbaar via e-mail op info@sensson.net gedurende de gehele migratie en zullen uw vragen ook tijdens deze werkzaamheden zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Wilt u op de hoogte gehouden worden tijdens de migratie? Volg @Sensson op Twitter. Hier zullen wij regelmatig updates plaatsen.

Natuurlijk heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht en u kunt uiteraard contact met ons op te nemen als u deze heeft. Wij beantwoorden al uw vragen zo snel en volledig mogelijk.