Technische tip: VMware, Linux en VMware tools

Technische informatie

Een tip voor de servers die op Linux draaien binnen een VMware omgeving.  Wanneer een Linux virtuele server wordt bijgewerkt en er een nieuwe kernel wordt geïnstalleerd dan zal VMware tools niet meer werken. Dit komt omdat VMware tools specifiek voor de op dat moment draaiende kernel geconfigureerd wordt tijdens de installatie. Het is relatief simpel om na een kernel upgrade deze opnieuw te configureren, maar dit is makkelijk om te vergeten.

Wanneer de volgende code in /etc/rc.local wordt geplaatst zal deze automatisch VMware tools opnieuw configureren na een herstart met een nieuwe kernel.

if [ ! -e /lib/modules/`uname -r`/misc/.vmware_installed ]; then
/usr/bin/vmware-config-tools.pl -default
touch /lib/modules/`uname -r`/misc/.vmware_installed
fi

Onze [intlink id=”94″ type=”page”]enterprise cloud omgeving[/intlink] draait volledig op VMware. Meer informatie over onze [intlink id=”624″ type=”page”]virtual servers[/intlink] en [intlink id=”94″ type=”page”]enterprise cloud omgeving[/intlink] is te vinden op onze website.